Ngày 02/01/2020, Cục Hóa chất – Bộ Công Thương kỷ niệm 11 năm ngày thành lập (2009-2020), Thứ trưởng Bộ Công Thương Đặng Hoàng An đến thăm và chúc mừng.

Dấu ấn trong quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất

Cục Hóa chất được thành lập theo Quyết định số 01/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ, với chức năng tham mưu cho Bộ trưởng Bộ Công Thương thực hiện quản lý nhà nước theo quy định pháp luật về hoá chất, đồng thời đề xuất, xây dựng cơ chế chính sách thúc đẩy phát triển ngành công nghiệp hoá chất thuộc trách nhiệm của Bộ Công Thương.

Ngay sau khi được thành lập, Cục Hóa chất đã tập trung ngay vào việc ổn định tổ chức, phát triển đội ngũ, xây dựng cơ sở vật chất, đồng thời tập trung vào việc xây dựng bổ sung hệ thống các văn bản quy phạm pháp luật quản lý hoá chất làm cơ sở cho công tác quản lý nhà nước về hóa chất, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong thực thi chính sách, pháp luật về hóa chất.

Ông Nguyễn Văn Thanh – Cục trưởng Cục Hóa chất – chia sẻ: Nhìn lại chặng đường 11 năm xây dựng và phát triển vừa qua, Cục Hóa chất vui mừng và tự hào nhận thấy trong từng giai đoạn, dù khó khăn, thách thức, tập thể cán bộ công chức, viên chức Cục Hóa chất vẫn luôn đoàn kết, nỗ lực hết mình để hoàn thành tốt nhiệm vụ được lãnh đạo Bộ giao, tạo được những dấu ấn trong quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Cụ thể, Cục Hóa chất đã hoàn thành các mục tiêu: Quan tâm phát triển công nghiệp hoá chất; Chủ động và luôn phối hợp tốt với các đơn vị trong và ngoài Bộ xử lý những nhiệm vụ có sự “giao thoa” trong chức năng nhiệm vụ với mục tiêu hoàn thành nhiệm vụ chung của Bộ; Bám sát mục tiêu Quyết định số 61/QĐ-TTg về Chương trình hoá dược; Kịp thời đề xuất xây dựng và ban hành các quy định pháp luật phù hợp diễn biến thực tiễn, phù hợp xu hướng quản lý hoá chất của thế giới; thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ trưởng, lãnh đạo Bộ đẩy mạnh cải cách hành chính, cắt giảm và đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đồng thời tạo thuận lợi phát triển doanh nghiệp, tăng năng lực cạnh tranh quốc gia…

Về hoàn thiện khung pháp lý, từ năm 2009 đến nay, Cục đã chủ trì xây dựng và trình ban hành 01 pháp lệnh, 9 nghị định của Chính phủ, 14 thông tư hướng dẫn, 6 quy hoạch phát triển ngành và rất nhiều đề án, các dự án về hóa chất. Về cơ bản đã phủ kín được quy định cần thiết trong hoạt động hoá chất. Thực hiện chủ trương cải cách hành chính, cắt giảm và đơn giản hoá điều kiện đầu tư kinh doanh, các nghị định và thông tư nêu trên đã được hợp nhất thành 3 nghị định và 4 thông tư hướng dẫn thực hiện.

Hướng tới mô hình quản lý chuyên ngành, chuyên sâu về hóa chất

Trong giai đoạn phát triển hiện nay, nhận thức rõ những cơ hội và thách thức, Cục Hóa chất đặt ra định hướng phát triển trong giai đoạn tới là: Đổi mới, đoàn kết phát huy sức mạnh trí tuệ tập thể, nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất, đưa Cục Hóa chất trở thành một cơ quan quản lý chuyên ngành, chuyên sâu về hóa chất, đáp ứng xu hướng quản lý hóa chất thế giới.

Thực hiện theo định hướng phát triển này, Cục tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình quản lý, nâng cao năng lực của hệ thống quản lý và điều hành, tiếp tục thực hiện cải cách và đơn giản hóa các thủ tục hành chính. Một số nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm là: Đổi mới mạnh mẽ hệ thống quản lý, điều hành, tham khảo và áp dụng mô hình quản lý hóa chất tiên tiến của các nước trên thế giới; Quan tâm xây dựng và phát triển đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, tạo môi trường làm việc tốt nhất. Bồi dưỡng, nâng cao trình độ ngoại ngữ và các kỹ năng chuyên nghiệp cho cán bộ, công chức, viên chức; Tiếp tục xây dựng hoàn thiện hệ thống quy phạm pháp luật về quản lý hóa chất theo hướng quản lý hiệu quả, tạo môi trường thuận lợi trong hoạt động sản xuất, kinh doanh hóa chất. Bên cạnh đó cải cách hành chính, hiện đại hóa môi trường làm việc, ứng dụng công nghệ thông tin trong lĩnh vực cải cách hành chính và cung cấp dịch vụ công trực tuyến của Cục; hoàn thiện và nâng cấp các phần mềm quản lý văn bản trong Cục; đơn giản hóa các thủ tục hành chính, các điều kiện đầu tư kinh doanh trong lĩnh vực hóa chất; Tiếp tục hỗ trợ và có các giải pháp để phát triển ngành công nghiệp hóa chất, ngành công nghiệp hóa dược; Tăng cường công tác hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hóa chất.

Với kết quả ấn tượng trong 11 năm qua, Thứ trưởng Đặng Hoàng An ghi nhận những đóng góp của Cục Hóa chất, cụ thể Cục đã xây dựng được nền tảng quản lý hóa chất bài bản, đồng bộ từ Trung ương đến địa phương từng bước đáp ứng xu hướng quản lý hóa chất trên thế giới.

Trong thời gian tới, Cục Hóa chất cần tiếp tục hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp luật, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra giúp ngành công nghiệp hóa chất phát triển tốt hơn. Thứ trưởng gợi mở, thời gian tới tập trung xây dựng chiến lược công nghiệp hóa chất giai đoạn 2030 tầm nhìn 2040, hình hài công nghiệp hóa chất đòi hỏi tốn công sức, cần sự tham gia của nhiều thành phần bao gồm các doanh nghiệp Nhà nước, tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài, chuyên gia… lấy thể chế là trung tâm. “Làm thế nào công tác quản lý hóa chất được tốt hơn, để giúp phát triển công nghiệp hóa chất bền vững” – Thứ trưởng Đặng Hoàng An nhấn mạnh.

Nguồn: Báo Công Thương

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *