Lễ công bố vận hành Hệ thống cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia vừa được Bộ Công Thương tổ chức ngày 6/12/2018 tại Hà Nội nhằm phục vụ cho công tác xây dựng chiến lược, hoạch định chính sách, điều hành, quản lý nhà nước về hoạt động hóa chất.

Việc xây dựng cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia là rất cần thiết để nâng cao hiệu quả hoạt động của các cơ quan quản lý nhà nước ở trung ương và địa phương, hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc triển khai hoạt động hóa chất. Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia góp phần từng bước hiện đại hóa cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin ngành hóa chất, cung cấp thông tin phục vụ định hướng phát triển ngành; hỗ trợ quản lý, kiểm soát hóa chất nguy hại, hỗ trợ đắc lực cho công cuộc cải cách hành chính đang được Đảng và Chính phủ chỉ đạo thực hiện.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng cho biết, trong những năm gần đây, ngành công nghiệp hóa chất của Việt Nam có tốc độ phát triển và tăng trưởng luôn ở mức hai con số, đóng góp vào tăng trưởng cho toàn ngành công nghiệp và góp phần phát triển kinh tế xã hội.

Lễ công bố vận hành cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia
Lễ công bố vận hành cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia

Tuy vậy, trong các hoạt động hóa chất trên thế giới và Việt Nam đã từng xảy ra những sự cố hóa chất gây thiệt hại về vật chất ảnh hưởng tới tính mạng, sức khỏe con người và môi trường, đòi hỏi ngày càng phải quản lý chặt chẽ hơn; áp dụng công nghệ thông tin để tăng cường tính hiệu quả, tính minh bạch và giảm bớt thủ tục hành chính tạo điều kiện cho doanh nghiệp sản xuất, đầu tư kinh doanh hóa chất ngày càng được thuận lợi hơn.

Do vậy, thực hiện quy định trong Luật Hóa chất, hiện thực hóa chỉ đạo Thủ tướng Chính phủ xây dựng Đề án “Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia”, Bộ Công Thương đã giao Cục Hóa chất là đơn vị đầu mối phối hợp với các đơn vị liên quan trong Bộ, một số cơ quan chức năng của Nhật Bản xây dựng và hoàn thành cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia của Việt Nam.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Cục Hóa chất đã đề nghị phía Nhật Bản hỗ trợ kỹ thuật cho nội dung xây dựng hệ thống lưu trữ cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia và xây dựng dự thảo danh mục hóa chất quốc gia. Hoạt động này nằm trong khuôn khổ Dự án “Tăng cường năng lực quản lý hóa chất” do Chính phủ Nhật Bản hỗ trợ Bộ Công Thương thông qua Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA).

Với sự giúp đỡ của các chuyên gia Nhật Bản, Cục Hóa chất đã hoàn thành nhiệm vụ xây dựng hệ thống lưu trữ Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia và triển khai vận hành tại địa chỉ www.chemicaldata.gov.vn kể từ ngày 1/8/2018.

Ông Nguyễn Văn Thanh- Cục trưởng Cục Hóa chất thông tin thêm, hệ thống sẽ là kênh cung cấp thông tin chính thống, đáp ứng nhu cầu tiếp cận, khai thác thông tin, dữ liệu phục vụ các doanh nghiệp trong việc thực hiện các quy định quản lý hóa chất cũng như xây dựng các kế hoạch kiểm soát rủi ro, nguy hiểm của hóa chất đến môi trường và cộng đồng.

Bên cạnh đó, cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia sẽ tổng hợp xử lý số liệu về hoạt động hóa chất, phục vụ công tác xây dựng quy hoạch phát triển và quản lý ngành, đồng thời cung cấp dữ liệu phục vụ công tác ứng phó sự cố hóa chất và đóng vai trò là hạ tầng kỹ thuật quan trọng nhằm chuyển hướng quản lý hóa chất tại Việt Nam dựa trên kết quả đánh giá rủi ro, tiếp cận với trình độ quản lý hóa chất hiện đại của các nước phát triển trên thế giới.

“Thời gian tới, Cục hóa chất sẽ tiến hành đánh giá hiệu quả hệ thống hiện tại để xây dựng kế hoạch nâng cấp phần cứng, phần mềm, nếu cần, để phục vụ tốt hơn cho doanh nghiệp và tiếp tục kết nối với các hệ thống thực hiện thủ tục hành chính của Cục Hóa chất được đưa vào cổng hải quan một cửa”

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *