Download

Điều 27 Luật Hóa chất quy định việc phân loại, ghi nhãn hóa chất được thực hiện theo Hệ thống hài hòa toàn cầu về phân loại và ghi nhãn hóa chất (viết tắt là GHS). Nội dung này được hướng dẫn chi tiết tại Nghị định số 113/2017/NĐ-CP ngày 09 tháng 10 năm 2017 của Chính phủ và Thông tư số 32/2017/TT-BCT ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Bộ Công Thương.
Trong khuôn khổ Đối thoại hóa chất (Chemical Dialogue) thuộc Diễn đàn Hợp tác Kinh tế Châu Á – Thái Bình Dương (APEC), các quốc gia APEC đã thống nhất hài hòa ngôn ngữ của nhãn hóa chất nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp có thể áp dụng trong hoạt động thương mại quốc tế.

Với vai trò là thành viên tích cực của Đối thoại hóa chất (APEC), Cục Hóa chất (Bộ Công Thương) đã tham gia hoàn thiện hệ thống hài hòa hướng dẫn ghi nhãn hóa chất theo GHS bằng 38 ngôn ngữ khác nhau, bao gồm 12 ngôn ngữ của các quốc gia APEC (Australia, Chile, Trung Quốc, Indonesia, Nhật Bản, Hàn Quốc, Malaysia, Philippine, Nga, Đài Loan, Thái Lan, Việt Nam) và 26 ngôn ngữ của toàn bộ các nước Liên minh Châu Âu. Hệ thống hài hòa nhãn hóa chất này được đăng tải tại địa chỉ website của nhóm kỹ thuật GHS thuộc APEC (https://great.osha.gov.tw/ENG/download.aspx?classifyId=3).

Cục Hóa chất thông báo đến các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hóa chất về hệ thống hài hòa nhãn hóa chất nhằm hỗ trợ hoạt động xuất, nhập khẩu trong APEC và Liên minh Châu Âu.

Trong trường hợp cần hỗ trợ kỹ thuật bổ sung, xin liên hệ Phòng Quản lý hóa chất, điện thoại 024.22205136; email: ThangLV@moit.gov.vn.

Trân trọng./.

Chi tiết xem tại đây.

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *