Thông báo Tuyển chọn, giao trực tiếp các đề tài, dự án SXTN năm 2019 thuộc Chương trình Hóa dược
Thực hiện Quyết định số 1472/QĐ-BCT ngày 03/5/2018 của Bộ Công Thương về việc phê duyệt Danh mục các nhiệm vụ khoa học và công nghệ tuyển chọn, xét chọn thực hiện kế hoạch năm 2019 thuộc “Chương trình nghiên cứu khoa học và công nghệ trọng điểm quốc gia phát triển công nghiệp hoá dược đến năm 2020”, Bộ Công Thương thông báo như sau:

  1. Phương thức tuyển chọn tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia được thực hiện theo hướng dẫn tại Thông tư số 8/2017/TT-BKHCN ngày 26/6/2017 của Bộ Khoa học và Công nghệ về quy định tuyển chọn, giao trực tiếp tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia sử dụng ngân sách nhà nước.
  2. Hồ sơ tuyển chọn được chuẩn bị theo mẫu thống nhất do Bộ Khoa học và Công nghệ ban hành kèm theo Thông tư nêu trên.
  3. Hướng dẫn định mức xây dựng, phân bổ dự toán và quyết toán kinh phí đối với nhiệm vụ khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách nhà nước theo Thông tư liên tịch số 55/2015/TTLT-BTC-BKHCN ngày 22 tháng 4 năm 2015.
  4. Nơi nhận Hồ sơ: Văn phòng Hóa dược, số 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.
  5. Thời hạn nộp hồ sơ: Thời hạn cuối cùng nhận hồ sơ là 16 giờ 30 ngày 22 tháng 5 năm 2018 (thứ Tư), tính theo dấu đến của Cục Hóa chất.

Chi tiết xem tại file đính kèm: Thông báo

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *