Thực hiện Đề án Xây dựng Danh mục hóa chất quốc gia và Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia theo Quyết định số 768/QĐ-TTgngày 22 tháng 6 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Hóa chất đã triển khai xây dựng hệ thống lưu trữ Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia phù hợp với yêu cầu của Đề án và hiện trạng hệ thống quản lý hóa chất hiện nay.

Từ ngày 31 tháng 7 năm 2018, Cơ sở dữ liệu hóa chất quốc gia chính thức vận hành tại địa chỉ: http://chemicaldata.gov.vn với một số chức năng chính sau:

  • Hỗ trợ quản lý các thủ tục hành chính về quản lý hóa chất theo quy định của pháp luật;
  • Chia sẻ thông tin quản lý giữa Bộ Công Thương (Cục Hóa chất) với các Sở Công Thương trong lĩnh vực hóa chất;
  • Tổng hợp, xử lý số liệu thống kê phục vụ đánh giá rủi ro hóa chất và các nhu cầu quản lý khác;
  • Chia sẻ thông tin về tính chất nguy hiểm, phân loại hóa chất cho các doanh nghiệp và cộng đồng;
  • Chuẩn bị dữ liệu hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ ứng phó sự cố hóa chất.

Bộ Công Thương thông báo để các Sở Công Thương các tỉnh, thành phố, các doanh nghiệp hoạt động hóa chất và các cơ quan liên quan biết và phối hợp thực hiện.

Để được hỗ trợ, các đơn vị liên hệ: Cục Hóa chất, 21 Ngô Quyền, Hoàn Kiếm, Hà Nội, số điện thoại: 024.62874499, fax: 024.22205038, website: www.cuchoachat.gov.vn hoặc số điện thoại hỗ trợ kỹ thuật: 0918953916./.

(Những vướng mắc liên quan đến Danh mục hóa chất quốc gia vui lòng liên hệ theo số điện thoại: 024.222 05 118 để được giải đáp.

Thời hạn cuối cùng đóng góp thông tin cho Dự thảo Danh mục hóa chất quốc gia là ngày 15/10/2018)

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *