Căn cứ một số văn bản quy định về việc xây dựng Kế hoạch phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất và Diễn tập sự cố hóa chất cấp tỉnh:

Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 05 tháng 03 năm 2013 về việc tăng cường công tác phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất độc hại;

Quyết định 26/2016/QĐ-TTg ngày 01 tháng 7 năm 2016 về việc ban hành quy chế hoạt động ứng phó sự cố hóa chất độc;

Công văn số 10093/BCT-HC ngày 12/12/2018 về việc tăng cường triển khai phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh;

Chỉ thị 09/CT-BCT ngày 08/08/2019 của Bộ Công Thương về việc xây dựng và tăng cường triển khai phòng ngừa ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh;

Trung tâm Ứng phó sự cố và An toàn hóa chất đã và sẽ phối hợp với các Sở Công Thương diễn tập ứng phó sự cố hoá chất cấp tỉnh tại các cơ sở hoạt động liên quan đên hóa chất nguy hiểm.

Ngoài việc tuân thủ những quy định của pháp luật, việc tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh là cơ hội để các đơn vị, sở, ban, ngành trực tiếp quản lý hoạt động hóa chất (Sở công Thương) thực hành cơ chế phối hợp giữa các lực lượng liên quan tránh chồng chéo về chức năng nhiệm vụ, kịp thời xử lý tình huống xảy ra sự cố với một số loại hóa chất nguy hiểm một cách hiệu quả nhằm giảm thiểu tới mức thấp nhất thiệt hại đối với môi trường và cộng đồng, cũng như ảnh hưởng tới sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh; Diễn tập ứng phó sự cố hóa chất theo Kế hoạch cấp tỉnh đã được phê duyệt nhằm xây dựng lực lượng nòng cốt và nâng cao năng lực ứng phó sự cố hóa chất xảy ra trên địa bàn tỉnh.

Nội dung tư vấn diễn tập:

  • Chọn địa điểm diễn tập
  • Lựa chọn tình huống giả định phù hợp với quy mô diễn tập cấp tỉnh
  • Xác định lực lượng tham gia ứng cứu: Lực lượng của Công ty và Lực lượng chi viện ứng phó của tỉnh
  • Lên phương án sử dụng trang thiết bị bảo hộ cá nhân phù hợp với đặc tính nguy hiểm của hóa chất giả định xảy ra sự cố.
  • Hướng dẫn thực hành cho từng lực lượng tham gia diễn tập
  • Hợp nhất các lực lượng tham gia ứng cứu theo kịch bản đã xây dựng đối với tình huống cụ thể.

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *