Trong khuôn khổ hoạt động hợp tác song phương Việt Nam – Thụy Điển về quản lý hóa chất, Đoàn chuyên gia Cục Hóa chất Thụy Điểm (KEMI) đã sanglàm việc và thảo luận với Cục Hóa chất Việt Nam về chủ đề hóa chất trong sản phẩm và đánh giá các quy định trong Luật Hóa chất từ ngày 11 đến 14 tháng 6 năm 2018.
Hóa chất trong sản phẩm (ví dụ: chì trong sơn; các hóa chất nguy hiểm trong đồ chơi, trong các sản phẩm điện – điện tử…) hiện chưa được quản lý đầy đủ tại Việt Nam nhưng lại tiềm ẩn nhiều nguy cơ đến sức khỏe con người và môi trường, đặc biệt là cho các đối tượng nhạy cảm như trẻ em.

Các chuyên gia KEMI cho biết, riêng tại Thụy Điển, hàng năm khối lượng các phụ gia hóa chất từ các sản phẩm nhựa phát tán ra môi trường ở cấp độ phân tử là hơn 500 tấn. Hội đồng Châu Âu đã ban hành nhiều bộ luật trong đó có các điều khoản quy định về quản lý hóa chất trong sản phẩm như yêu cầu về đăng ký, đánh giá, cấp phép hóa chất tại Luật REACH; yêu cầu về giới hạn một số hóa chất độc hại gồm chì (Pb), Cadimi (Cd), thủy ngân (Hg), Crom (Cr6+), PBB và các chất gây cháy khác (PBDE) trong sản phẩm điện – điện tử tại Luật RoSH; yêu cầu về phân loại, ghi nhãn hóa chất tại Luật CLP. Ngoài ra còn có rất nhiều chỉ thị chuyên biệt về hóa chất trong sản phẩm như An toàn đồ chơi, Quản lý pin, Quản lý chất thải điện – điện tử, Quản lý bao bì thực phẩm, Quản lý hóa chất trong sản phẩm mỹ phẩm và dược phẩm… Các quy định này được xây dựng dựa trên cách tiếp cận mới trong quản lý, trong đó nhấn mạnh vai trò của tất cả các tổ chức, cá nhân trong chuỗi cung ứng sản phẩm, từ nhà sản xuất, nhà nhập khẩu, đại diện được uỷ quyền, nhà phân phối… cho đến người sử dụng cuối cùng.

Bên cạnh việc giới thiệu các quy định về hóa chất trong sản phẩm tại Châu Âu, các chuyên gia KEMI cũng đóng góp nhiều ý kiến về các điều khoản cần được chỉnh sửa, bổ sung trong Luật Hóa chất Việt Nam nhằm hỗ trợ vấn đề thực thi, đặc biệt là các định nghĩa về hóa chất trong sản phẩm, sản phẩm hóa chất, thông tin bảo mật thương mại; các vấn đề về đăng ký, khai báo hóa chất và cơ chế phối hợp giữa chính quyền trung ương và địa phương trong hoạt động thanh, kiểm tra hóa chất…

Thay mặt Cục Hóa chất, Cục trưởng Nguyễn Văn Thanh đánh giá cao sự hỗ trợ, chia sẻ kinh nghiệm và các ý kiến góp ý quý báu của các chuyên gia KEMI và cho biết Cục Hóa chất ghi nhận và sẽ xem xét, áp dụng những khuyến nghị này trong việc hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý về quản lý hóa chất tại Việt Nam nhằm góp phần cải cách thủ tục hành chính theo hướng phù hợp với thông lệ quản lý hóa chất tiên tiến trên thế giới.

Cục Hóa chất cũng hoan nghênh đề xuất hợp tác của Cục Hóa chất Thụy Điển tổ chức các khóa đào tạo chuyên sâu về phân loại, ghi nhãn hóa chất, thanh, kiểm tra hóa chất cho đối tượng là các cán bộ chuyên trách về thanh tra, quản lý thị trường, quản lý hóa chất tại chính quyền địa phương của các tỉnh, thành phố trong cuối năm 2018./.

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *