Hội nghị được tổ chức căn cứ theo quy định tại Điều XI của Công ước CWC, theo đó: Ban Thư ký kỹ thuật và các quốc gia thành viên “phối hợp tổ chức đánh giá sự cần thiết về các công cụ và hướng dẫn cần thiết để thúc đẩy an toàn và an ninh hóa chất”. Bên cạnh đó, Hội nghị các quốc gia thành viên CWC cũng khuyến khích Ban Thư ký và các quốc gia thành viên đồng tổ chức các hội nghị, khóa đào tạo… nhằm “thúc đẩy trao đổi các bài học kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất bao gồm việc tăng cường an toàn tại các cơ sở sản xuất và vận chuyển hóa chất nguy hiểm”.

Tham gia Hội nghị có hơn 30 đại biểu đến từ 15 quốc gia Châu Á (gồm cả đại diện Chính phủ, ngành công nghiệp hóa chất và chuyên gia trong lĩnh vực hóa chất). Đoàn Việt Nam gồm 10 đại biểu đến từ Bộ Công Thương (Cục Hóa chất), Bộ Quốc Phòng, Sở Công Thương các tỉnh phía Nam, các doanh nghiệp hóa chất (Tổng Công ty phân bón và hóa chất Dầu khí, Công ty BASF…) và Hội Hóa học Việt Nam.

Hội nghị về đánh giá sự cần thiết và các bài học kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trong quản lý an toàn và an ninh hóa chất
Hội nghị về đánh giá sự cần thiết và các bài học kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất trong quản lý an toàn và an ninh hóa chất

Với vai trò là nước chủ nhà, Cục trưởng Cục Hóa chất Nguyễn Văn Thanh, Đầu mối quốc gia thực hiện Công ước CWC đã có bài phát biểu quan trọng để khai mạc Hội nghị, trong đó nhấn mạnh vấn đề kiểm soát an toàn, an ninh hóa chất đã cơ bản được Việt Nam nội luật hóa tại Luật Hóa chất năm 2007 và Nghị định số 38/2014/NĐ-CP ngày 06/05/2014 về quản lý hóa chất thuộc diện kiểm soán của Công ước CWC và các văn bản pháp lý có liên quan. Hội nghị này là cơ hội cho các quốc gia Châu Á chia sẻ các kinh nghiệm thực tiễn tốt nhất để hoàn thiện hệ thống văn bản pháp lý và tăng cường vấn đề thực thi các quy định quản lý hóa chất tối ưu, hướng đến các mục tiêu phát triển bền vững. Trong khuôn khổ Hội nghị, các đại biểu đã đến thăm Nhà máy đạm Phú Mỹ (Tổng Công ty phân bón và hóa chất Dầu khí) để tìm hiểu thực tiễn công tác đảm bảo an toàn, an ninh hóa chất tại Việt Nam.

Việc Việt Nam đăng cai tổ chức Hội nghị cho thấy sự đánh giá cao của Tổ chức Cấm vũ khí hóa học và các quốc gia thành viên khác đối với vai trò và nỗ lực của Việt Nam trong quản lý hóa chất. Đây cũng là dịp để Việt Nam thể hiện trách nhiệm của quốc gia thành viên Công ước CWC và đồng thời là cơ hội để nâng cao vị thế của Việt Nam trong các hoạt động đối ngoại về quản lý an toàn, an ninh hóa chất./.

TÌNH HÌNH DỊCH BỆNH CORONA MỚI NHẤT

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *